Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1945-

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Πολιτική και διακυβέρνηση (Έννοια)
    3. 1945- (Γεγονός)