Ανθρωπολογία και σύγχρονη τέχνη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013

 1. Έκδοση
 2. Ρίκου, Ελπίδα
 3. Ρίκου, Ελπίδα
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013
 6. 484 σελίδες : εικόνες, πίνακες ; 24 εκατοστά
 7. Ανθρωπολογία
 8. 9789602215654
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Ευχαριστίες -- Εισαγωγή. Προτάσεις για μια ανθρωπολογία των σύγχρονων εικαστικών τεχνών / Ελπίδα Ρίκου -- Α. Θεωρητικές προοπτικές: 1. Η ανθρωπολογία της τέχνης / Howard Morphy -- 2. Η διακίνηση στην τέχνη και τον πολιτισμό : μια εισαγωγή / George Marcus, Fred Myers -- 3. Τεχνολογία και μάγεμα / Alfred Gell -- Β. Συζητήσεις για την αισθητική: 4. Η αισθητική είναι διαπολιτισμική κατηγορία / James Weiner, επιμ. -- Εισαγωγή / James Weiner -- Υπέρ της πρότασης (1) / Howard Morphy -- Κατά της πρότασης (1) / Joanna Overing -- Υπέρ της πρότασης (2) / Jeremy Coote -- Κατά της πρότασης (2) / Peter Gow -- Γ. Σχολιασμοί εικαστικών εκθέσεων: 5. Ιστορίες για το φυλετικό και το μοντέρνο /James Clifford -- 6. Το δίχτυ της Vogel. Οι παγίδες ως έργα τέχνης και τα έργα τέχνης ως παγίδες / Alfred Gell -- Δ. Διερευνήσεις καλλιτεχνικών πρακτικών: 7. Αναπαριστώντας τον πολιτισμό. H παραγωγή λόγου(ων) σχετικά με την ακρυλική των Αβοριγίνων / Fred Myers -- 8. Η δύναμη της σύγχρονης τέχνης, στο πλαίσιο της αμερικανικής παράδοσης, να αποκαλύπτει τις σχέσεις εξουσίας στις οποίες μετέχει / George Marcus -- Ε. Διάλογοι μεταξύ καλλιτεχνών και ανθρωπολόγων: 9. Για τον εθνογραφικό σουρεαλισμό / James Glifford -- 10. Ο καλλιτέχνης ως εθνογράφος / Hal Foster

   Politeianet