Καθαρότητα και κίνδυνος : μια ανάλυση των εννοιών της μιαρότητας και του ταμπού - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πολύτροπον, 2006

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Douglas, Mary
 4. Χατζούλη, Αίγλη
 5. Παραδέλλης, Θεόδωρος
 6. Πρώτη έκδοση
 7. Mary Douglas ; μετάφραση Αίγλη Χατζούλη ; επιστημονική επιμέλεια Θεόδωρος Παραδέλλης.
 8. Αθήνα: Πολύτροπον, 2006
 9. 323 σελίδες ; 21 εκατοστά
 10. Ανθρωπολογία πεδία και αναζητήσεις
 11. 9608354579
 12. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές σημειώσεις
Εξώφυλλο έκδοσης
  • πρόλογος του επιμελητή

   ευχαριστίες

   εισαγωγή της συγγραφέως στην ελληνική έκδοση

   εισαγωγή

   1. τελετουργική ακαθαρσία
   2. κοσμική βεβήλωση
   3. τα βδελύγματα στο λευιτικόν
   4. μαγεία και θαύμα
   5. πρωτόγονοι κόσμοι
   6. δυνάμεις και κίνδυνοι
   7. εξωτερικά όρια
   8. εσωτερικά όρια
   9. το σύστημα σε πόλεμο με τον εαυτό του
   10. το σύστημα κατακερματίζεται και ανανεώνεται
   Politeianet