Κοινωνιολογία της τέχνης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πλέθρον, 2014

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Heinich, Nathalie (1955-)
Αγγελόπουλος, Πάνος
Βασιλείου, Κωνσταντίνος
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Πλέθρον, 2014
Εικαστικά : Θεωρία της τέχνης
9789603482581
Βιβλιογραφία : σελίδες [137]-147
Εξώφυλλο έκδοσης

Εισαγωγή
Πρώτο Μέρος: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ι. Από την προϊστορία στην ιστορία
Η ισχνή συμβολή της κοινωνιολογίας
Η παράδοση της πολιτισμικής ιστορίας
Τρεις γενιές
2. Πρώτη γενιά: κοινωνιολογική αισθητική
Η μαρξιστική παράδοση
Η Σχολή της Φρανκφούρτης
Η κοινωνιολογία του Pierre Francastel
Ένα προ-κοινωνιολογικό στάδιο
3. Δεύτερη γενιά: κοινωνική ιστορία
Πατρωνεία
Θεσμοί
Ένταξη στο συγκείμενο
Φιλότεχνοι
Παραγωγοί
4. Τρίτη γενιά: ερευνητική κοινωνιολογία
Η κοινωνιολογία της τέχνης έχει μια ιστορία
Δεύτερο Μέρος: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
5. Πρόσληψη
Η μορφολογία του κοινού
Κοινωνιολογία του γούστου
Πολιτιστικές πρακτικές
Αισθητική αντίληψη
Καλλιτεχνικός θαυμασμός
6. Μεσολάβηση
Τα πρόσωπα
Οι θεσμοί
Οι λέξεις και τα πράγματα
Θεωρίες μεσολάβησης
Μια ειδική ιεραρχία
7. Παραγωγή
Κοινωνική μορφολογία
Κοινωνιολογία της κυριαρχίας
Κοινωνιολογία της αλληλεπίδρασης
Κοινωνιολογία της ταυτότητας
8. Το ζήτημα των έργων
Η εντολή να μιλάμε για τα έργα
Αξιολόγηση: το ζήτημα του σχετικισμού
Ερμηνεία: το ζήτημα της ιδιομορφίας
Παρατήρηση: για μια πραγματιστική κοινωνιολογία
Επίλογος: Μια πρόκληση για την κοινωνιολογία
Βιβλιογραφία

Politeianet