Η βεντέτα στη σύγχρονη ορεινή κεντρική Κρήτη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πλέθρον, 2004

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Τσαντηρόπουλος, ΄Αρης, 1965-
 4. Νικολακάκης, Γιώργος
 5. Πρώτη έκδοση
 6. ΄Αρης Τσαντηρόπουλος ; προλογικό σημείωμα: Γιώργος Νικολακάκης
 7. Αθήνα: Πλέθρον, 2004
 8. 318 σελίδες : εικόνες, πίνακες, 1 χάρτης ; 21 εκατοστά
 9. 9603481378
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές σελίδες [295]-309) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • αντι προλόγου

   εισαγωγή

   1. η βεντέτα στην Ευρώπη. μια σύντομη ιστορική αναδρομή
   2. ανθρωπολογικές προσεγγίσεις κοινωνιών με βεντέτα στη σύγχρονη εποχή
   3. κοινωνίες με βεντέτα σε Ευρώπη, βόρεια Αφρική και αραβικό κόσμο
   4. η βεντέτα στην ορεινή κεντρική Κρήτη
   5. δυο περιπτώσεις "οικογενειακών"
   6. η συγγενειακή ομάδα
   7. τα οικογενειακά και άλλες μορφές αντιθέσεων και συγκρούσεων
   8. ο φόνος και η αντεκδίκηση
   9. ρόλοι και θέσεις των γυναικών
   10. βεντέτα και θεσπισμένο δίκαιο

   επίλογος

   βιβλιογραφία - πηγές

   γλωσσάρι

   ευρετήριο

   Politeianet