1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Βεντέτα (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Κρήτη (Γεωγραφικό Όνομα)