Εισαγωγή στο δίκαιο : βασικές έννοιες, θεσμοί και αρχές Ιδιωτικού-Δημοσίου-Ευρωπαϊκού Δικαίου - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2007

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Χριστοφιλόπουλος, Δημήτριος Γ.
  4. Τρίτη έκδοση
  5. Δημήτρης Γ. Χριστοφιλόπουλος.
  6. Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2007
  7. xiv, 256 σελίδες ; 24 εκατοστά
  8. 9789604203482
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης