Η φορολογία των επιχειρήσεων : πλαίσια, διαδικασία, ερμηνεία & πράξη Τόμος Α΄ - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2007

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κόντος-Μάναλης, Λεονάρδος Αρ.
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Λεονάδρος Αρ. Κόντος-Μάναλης.
 6. Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2007
 7. 798 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 9789604203253
 9. Περιλαμβάνει ευρετήριο
Φωτογραφία έκδοσης
  • ΕΝΟΤΗΤΑ 1
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η σύνδεση της επιχείρησης με θεσμικούς κανόνες
   Τμήμα Α΄. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στην έννομη τάξη: Μορφές και εκφάνσεις
   Τμήμα Β΄. Ο τομέας των προσδιορισμών του εισοδήματος και του κέρδους στο ελληνικό φορολογικό σύστημα
   Τμήμα Γ΄. Η εποπτεία του περιεχομένου των φορολογικών υποχρεώσεων με βάση το εισόδημα στις αναλυτικές του κατηγορίες
   ΕΝΟΤΗΤΑ 2
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Φορολογικά - δομολειτουργικά γνωρίσματα της επιχείρησης
   Τμήμα Α΄. Οι αφετηρίες του επιχειρηματικού έργου: Φορολογικές πλευρές
   Τμήμα Β΄. Ο τομέας της λειτουργίας της επιχείρησης στη φορολογία
   Τμήμα Γ΄. Επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσα από τα πλαίσια της φορολογικής διαδικασίας
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Τα νομικά πρόσωπα στο φορολογικό κύκλο
   Τμήμα Α΄. Η διάρθρωση της φορολογίας των νομικών προσώπων
   Τμήμα Β΄. Επιλογές από το περιεχόμενο της φορολογίας των νομικών προσώπων
   Τμήμα Γ΄. Η σύνδεση των εταιρικών δραστηριοτήτων με φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η σύνδεση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις του Κ.Β.Σ., τους φορολογικούς ελέγχους και το φορολογικό ποινολόγιο
   Τμήμα Α΄. Ο τομέας του Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων
   Τμήμα Β΄. Ο τομέας των φορολογικών ελέγχων
   Τμήμα Γ΄. Οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο των φορολογικών κυρώσεων
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η σύνδεση της επιχείρησης με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
   ΕΝΟΤΗΤΑ 3
   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Οι διεθνείς επιχειρήσεις και οι διακρατικές συναλλαγές στη φορολογία
   Τμήμα Α΄. Οι τάσεις της φορολογίας στη διασυνοριακή ανάπτυξη των επιχειρήσεων
   Τμήμα Β΄. Διεθνείς συμβατικοί κανόνες και ρυθμίσεις
   Τμήμα Γ΄. Η κατεύθυνση της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας

   Politeianet