Θεωρία και πρακτική της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας - Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων, 2005

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Corey, Gerald
 4. Μπαρπάτση, Μαρία
 5. Κοτρώτσιου, Ευαγγελία
 6. Αθήνα: Έλλην / Εκδοτικός Όμιλος Ίων, 2005
 7. 639 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
 8. 960286883x
 9. Περιέχει βιβλιογραφία
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Το βιβλίο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μαθήματα συμβουλευτικής για τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην ψυχολογία, στην εκπαίδευση συμβούλων και στα ανθρωπιστικά επαγγέλματα και επαγγέλματα που ασχολούνται με την ψυχική υγεία. Ερευνά τις κύριες έννοιες και πρακτικές των σύγχρονων θεραπευτικών συστημάτων και ασχολείται με ορισμένα ηθικά και επαγγελματικά ζητήματα στον τομέα της συμβουλευτικής πρακτικής. Το βιβλίο έχει ως στόχο του να βοηθήσει τους σπουδαστές να επιλέξουν στοιχεία από διάφορες θεωρίες και τεχνικές, τα οποία θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τη δική τους προσωπική προσέγγιση στη συμβουλευτική.
   [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)

   Biblionet