Παιδιά εξωτικά, παιδιά οικόσιτα : ανθρωπολογική μελέτη της αναπηρίας και της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Red Marks, 2017

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Τεντόμας, Λάζαρος
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Λάζαρος Τεντόμας
 6. Αθήνα: Red Marks, 2017
 7. 248 σελίδες ; 22 εκατοστά
 8. Κριτική έρευνα
 9. 9786188307360
 10. Βιβλιογραφία: σελίδες [221]-248
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Ευχαριστίες
   Πρόλογος Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού
   Εισαγωγή
   - Αναπηρία και σχολική ζωή: Μετά την πολυφωνική εμπειρία
   - Η ελληνική εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση: Από τον ιδρυματισμό στην ένταξη και στις "ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"
   - Μεθοδολογικά και θεωρητικά ζητήματα της έρευνας της αναπηρίας
   Από την ερμηνεία των συμβόλων στην ερμηνεία των πρακτικών
   Η εθνογραφική έρευνα στον τόπο του ειδικού: Διαπραγματεύσεις στα όρια της διϋποκειμενικότητας
   - Περί ποιότητας και ωφέλειας της "βαριάς βιομηχανίας της εκπαίδευσης"
   Εισαγωγή
   Συνεδριάζοντας για τους ανάπηρους μαθητές
   Η βαθμολογία των μαθητών και το ζήτημα της φροντίδας
   - Αναγνωρίζοντας την αναπηρία στο ειδικό σχολείο: Αντικατοπτρισμοί, διαπραγματεύσεις και όρια
   Εισαγωγή
   Πώς και γιατί στο ειδικό σχολείο;
   Από την εξουσία της διάγνωσης και της επίβλεψης στη διαχείριση της υποκειμενικότητας
   - Απεικονίσεις της αναπηρίας στις σχέσεις του ειδικού σχολείου με την κοινότητα
   Εισαγωγή
   "Οι ανάπηροι είναι Stars!": Οι ανάπηροι μαθητές ως φαινόμενο
   Οι δημόσιες εμφανίσεις των μαθητών ως στοιχείο διαπλοκής της ατομικής με τη συλλογική εμπειρία της αναπηρίας
   - Πολιτική συναισθημάτων στο ειδικό σχολείο
   Εισαγωγή
   Αναπηρία και συναισθήματα: Θέμα ενσυναίσθησης και αισθησιακότητας
   "Αν δεν έχεις ο ίδιος το πρόβλημα, δεν μπορείς να καταλάβεις τον άλλον": Ενσυναισθητικές διαδικασίες στον τόπο του ειδικού σχολείου
   Επίλογος
   Σημειώσεις
   Ελληνική βιβλιογραφία
   Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

   Politeianet