Ελπίδες και υποψίες για το παρελθόν και το μέλλον της αναπηρίας : αφηγήσεις της αναπηρίας στη μεταπολιτευτική Ελλάδα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Red Marks, 2020

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Τεντόμας, Λάζαρος
 4. Θεοτοκάς, Νίκος (1956-)
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Λάζαρος Τεντόμας. ; πρόλογος Νίκος Θεοτοκάς
 7. Αθήνα: Red Marks, 2020
 8. 140 σελίδες ; 20 εκατοστά
 9. Κριτική έρευνα
 10. 9786185473013
 11. Βιβλιογραφία: σελίδες 131-140
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Προλογικό σημείωμα επιστημονικού επιβλέποντος
   Ευχαριστίες
   Προλογικό σημείωμα
   Εισαγωγή
   "Λοιπά στοιχεία που θεωρείτε απαραίτητα για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του προσώπου σας": Λόγος για τον ορισμό της αναπηρίας
   Η ιστορία των ορισμών της αναπηρίας από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα
   Από το διάλογο περί ταυτοτήτων στην ανακατασκευή των ορισμών της αναπηρίας
   Το θυμικό φορτίο της αναπηρίας και το προσωπικό βίωμα ως στοιχεία διαχείρισης του νοήματος
   Συμπεράσματα
   "Υπάρχει κάποιος στο χώρο ή υπάρχει κάποιος χώρος;": Λόγος για την προσβασιμότητα και για τον κοινωνικό χώρο της αναπηρίας
   "Είμαστε όλοι το ίδιο, στην ίδια θέση": Λόγος για την προσβασιμότητα και το "χώρο της αναπηρίας"
   "Χρειαζόμαστε ομάδες αποκατάστασης από μερακλήδες γιατρούς": Ο κοινωνικός χώρος της αναπηρίας στις αφηγήσεις επαγγελματιών της υγείας και ανάπηρων ατόμων
   Γονιδίωμα και αναπηρία: Μια αμφίσημη ιστορία ελπίδας υποψίας για το μέλλον της αναπηρίας
   Επίλογος
   Βιβλιογραφία

   Politeianet