Πληροφορική και έγκλημα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2001

Bibliographic Info

Manifestation
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2001
288 σελίδες ; 24 εκατοστά
9789602720882
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 273-285) και ευρετήριο
Ε

Εισαγωγή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Πληροφορική επανάσταση, πληροφορικό έγκλημα, πληροφορική τεχνολογία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ένα νέο έγκλημα - Συμπληρωματικοί προσανατολισμοί και ενιαία περιοδολόγηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η πρώτη γενιά διανοητών - Η αποστολή της ανακάλυψης του πληροφορικού εγκλήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ορισμοί και κατηγοριοποιήσεις του πληροφορικού εγκλήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Πληροφορικό έγκλημα και εγκλήματα λευκού περιλαίμιου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Αφετηριακές νομοθετικές αντιμετωπίσεις του πληροφορικού εγκλήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Γενικές προτάσεις για τη βελτίωση της αντιμετώπισης του πληροφορικού εγκλήματος με αφετηρία το δίκαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε υπολογιστή (hacking)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Ηλεκτρονικός βανδαλισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Πληροφορικό οικονομικό έγκλημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Μία ειδική εστίαση στο πληροφορικό οικονομικό έγκλημα - Πειρατεία λογισμικού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Διαδικτυακό έγκλημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Βασικές διαστάσεις του πληροφορικού εγκλήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Ορισμένες κλασικές περιπτώσεις πληροφορικού εγκλήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Δυσκολίες στον εντοπισμό και τη δίωξη του πληροφορικού εγκλήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Μη δικαιικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του πληροφορικού εγκλήματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Η εμφάνιση νέων θεωρήσεων και νέων θεμάτων στην agenda του πληροφορικού εγκλήματος (Α) - Ο ρόλος των ΜΜΕ, και η συμβολική σημασία των νόμων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
Η εμφάνιση νέων θεωρήσεων και νέων θεμάτων στην agenda του πληροφορικού εγκλήματος (Β) - Τα δικαιώματα του πολίτη και το ζήτημα της δημιουργίας των νόμων
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο θεμάτων και όρων

Politeianet