Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων online -- Μέτρα ασφάλειας