Λάζος, Γρηγόρης (1954-) [Συγγραφέας]. Πληροφορική και έγκλημα

Έργο (αυτοτελές έργο)
2001
Ελληνικά
  • Η πληροφορική αποτελεί, πλέον, αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής μας ζωής. Οι υπολογιστές έχουν καταστεί απαραίτητα εργαλεία σε κάθε σχεδόν επαγγελματική δραστηριότητα. Άλλαξαν, κυριολεκτικά, τη ζωή μας. Μαζί με τα θετικά όμως εμφανίσθηκαν και πολλά αρνητικά. Σε ό,τι μας αφορά εν προκειμένω, επέτρεψαν τη δημιουργία νέων μορφών εγκληματικής δράσης, ενώ τα διακυβευόμενα έννομα αγαθά -ατομικά και συλλογικά- είναι τόσο σημαντικά, ώστε ήταν αδύνατο να αφήσουν αδιάφορους τους νομοθέτες των διαφόρων χωρών. (...) Τα σχετιζόμενα με την πληροφορική τεχνολογία εγκλήματα μπορεί να τελούνται με τη χρήση ενός πληροφορικού συστήματος, αλλά μπορεί και το ίδιο το σύστημα να αποτελεί το αντικείμενο του εγκλήματος. Εξάλλου, τα πληροφορικά συστήματα μπορεί να αποτελούν το περιβάλλον όπου ανευρίσκονται αποδεικτικά στοιχεία μιας εγκληματικής δραστηριότητας. Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης του ανά χείρας πονήματος του κ. Γρ. Λάζου, η πληροφορική εγκληματικότητα έχει πάμπολλες όψεις. (...)
    (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

    Politeianet