1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μέσα μαζικής ενημέρωσης (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)