1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κοινωνική ενσωμάτωση (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Περιπτωσιολογικές μελέτες (Έννοια)