1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Αλβανοί (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Κοινωνικές συνθήκες (Έννοια)
    4. Περιπτωσιολογικές μελέτες (Έννοια)