"Εδώ καπούτ" : η βία του συνόρου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2017

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Ρόμπου-Λεβίδη, Μαρίκα
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Ρόμπου-Λεβίδη, Μαρίκα
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2017
  7. 181 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
  8. Ανθρωπολογία : Παπαταξιάρχης Ευθύμιος
  9. 9789602217634
  10. Βιβλιογραφία: σελίδες [171]-181