Το μήνυμα του μέσου : η έκρηξη της μαζικής επικοινωνίας - Τετάρτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 199?

  1. Manifestation
  2. Cooley, Charles Horton | Park, Robert Ezra | Lasswell, Harold Dwight | Elihu Katz | Lippmann, Walter | Mead, Margaret | Boorstin, Daniel J. | Habermas, Jürgen | Brecht, Bertolt | McLuhan, Marshall. | Widmer, Kingsley | Balzac, Honore De | Thoreau, Henry David. | Gramsci, Antonio | Benjamin, Walter | Mills, Charles Wright.
  3. Λιβιεράτος, Κώστας | Φραγκούλης, Τάκης
  4. Τετάρτη έκδοση
  5. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 199?
  6. 278 σελίδες ; 21 εκατοστά
  7. Συνθέσεις ; Πρώτος τόμος.
  8. 9602210095