Τούρκοι -- Βαλκανική Χερσόνησος

  1. Subject
    1. Τούρκοι (Concept)
    2. Βαλκανική Χερσόνησος (Place)