Η Νοτιοανατολική Ευρώπη κάτω από Οθωμανική κυριαρχία, 1354-1804 Τόμος Α - Αθήνα: Σμίλη, 1994

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Sugar, Peter F.
Μπαλουξή Παυλίνα Χρ.
Αθήνα: Σμίλη, 1994
2 τόμοι ; 25 εκ.
9607218663 (set), 9607218671 (τ. 1), 960721868X (τ. 2)
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.
Εικόνα εξωφύλλου