1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Απολυταρχισμός (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)