Το απολυταρχικό κράτος - Αθήνα: Οδυσσέας, 1986

 1. Έκδοση
 2. Anderson, Perry
 3. Αστερίου, Ελένη
 4. Αθήνα: Οδυσσέας, 1986
 5. 550 σελίδες ; 20 εκ.
 6. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
Εικόνα εξωφύλλου
  • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
   Ι. ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
   Το απολυταρχικό κράτος στη Δύση
   Τάξη και κράτος: προβλήματα περιοδολόγησης
   Ισπανία
   Γαλλία
   Αγγλία
   Ιταλία
   Σουηδία
   ΙΙ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
   Το απολυταρχικό κράτος στην Ανατολή
   Αριστοκρατία και μοναρχία: η ανατολική παραλλαγή
   Πρωσία
   Πολωνία
   Αυστρία
   Ρωσία
   Ο οίκος του Ισλάμ
   ΙΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
   ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
   Α. Ιαπωνικός φεουδαρχισμός
   Β. Ο ασιατικός τρόπος παραγωγής

   Politeianet
  • Μια συγκριτική μελέτη της φύσης και της ανάπτυξης των απολυταρχικών κρατών, των πολιτικών τους προκατόχων και αντιπάλων στην Ευρώπη (Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Πρωσία, Πολωνία, Αυστρία, Ρωσία) αλλά και στον χώρο του Ισλάμ και την Ιαπωνία. Το πολιτικό καθεστώς της απόλυτης μοναρχίας είναι η νέα πολιτική μορφή που απαιτείται για τη διατήρηση της φεουδαρχικής κυριαρχίας και εκμετάλλευσης σε μια περίοδο ανάπτυξης της εμπορευματικής οικονομίας, των πόλεων και της αστικής τάξης. Το απολυταρχικό κράτος - που δεν υπήρξε ποτέ διαιτητής ανάμεσα στην αριστοκρατία και στην αστική τάξη, ούτε όργανο της αστικής τάξης ενάντια στην αριστοκρατία - ήταν στην πραγματικότητα το καινούργιο πολιτικό κάλυμμα των τρομοκρατημένων ευγενών. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

   Politeianet