Ο μεγάλος μετασχηματισμός : οι πολιτικές και κοινωνικές απαρχές του καιρού μας - Σκόπελος: Νησίδες, 2001

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Polanyi, Karl
  4. Γαγανάκης, Κώστας
  5. Karl Polanyi ; μετάφραση Κώστας Γαγανάκης.
  6. Σκόπελος: Νησίδες, 2001
  7. 285 σελίδες ; 24 εκατοσατά
  8. 9608480833
  9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές