Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης έκφρασης του έργου "The great transformation" / Γαγανάκης, Κώστας [Μεταφραστής]