Νέα μακροοικονομική και ορθολογικές επιχειρηματικές αποφάσεις : θεωρητική και εφαρμοσμένη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2004

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Αγαπητός, Γεώργιος Ι. (1942-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Γεώργιος Ι. Αγαπητός
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2004
 7. 641 σελίδες ; 28 εκατοστά
 8. 9603514756
 9. Βιβλιογραφία σελίδες 631-641
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος -- Πρώτος τόμος: Θεωρητική μακροοικονομική -- Μέρος Ι. Αντικείμενο της μακροοικονομικής και η σχέση της με τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων -- Μέρος ΙΙ. Μακροοικονομικά (Εθνικολογιστικά) μεγέθη και μακροοικονομική πολιτική -- Μέρος ΙΙΙ. Οι βασικές μακροοικονομικλες θεωρίες ( κλασική και κεύνσιανη) και ο προσδιορισμός του εισοδήματος ισορροπίας -- Μέρος IV. Οι βασικές θεωρίες κατανάλωσης και επένδυσης -- Μέρος V. Ισσοροπία στις αγορές προϊόντος- χρήματος και αποτελεσματικότητα δημοσιονομικής- νομισματικής πολιτικής -- Μέρος VI. Ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος και γενική ισορροπία -- Μέρος VII. Θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης - πληθωρισμού -- Δεύτερος τόμος : Εφαρμοσμένη μακροοικονομική -- Μέρος VIII. Αποτελέσματα της ασκούμενης μακροοικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (1950-2003)

   Library.Panteion