Αγαπητός, Γεώργιος Ι. (1942-) [Συγγραφέας]. Νέα μακροοικονομική και ορθολογικές επιχειρηματικές αποφάσεις

Work (Individual)
2004
Ελληνικά
  • Το βιβλίο παρέχει σφαιρική γνώση του μακροοικονομικού γίγνεσθαι απαραίτητη και αναγκαία για όλους, καθώς το φορολογικό σύστημα, ο πληθωρισμός, η ανεργία, το χρηματιστήριο, η εισοδηματική πολιτική, τα δημοσιονομικά ελλείμματα και το συνταξιοδοτικό σύστημα επηρεάζουν άμεσα την οικονομική τους κατάσταση. Αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό κατανόησης του οικονομικού παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος, με δεδομένο το γεγονός ότι η σωστή διαχείριση των πόρων του νοικοκυριού, της επιχείρησης ή του κράτους αποτελεί πλέον ζήτημα επιβίωσης.

    Biblionet