Τάτσης, Νικόλαος Χ. [Συγγραφέας]. Κλασικές έρευνες των κοινωνικών επιστημών

  1. Work (Individual)
  2. Ελληνικά
    • Η παρουσίαση κλασικών ερευνητικών εργασιών των κοινωνικών επιστημών, που ξεκινάμε με τον πρώτο τόμο ανθολόγησης του παρόντος τόμου, είναι μια πράξη αναγκαιότητας. Παρά τη μεγάλη τους αξία και φήμη, οι μελέτες αυτές παρέμεναν σχεδόν άγνωστες στον τόπο μας. Εκτός, όμως, από το προφανές στοιχείο της πληροφόρησης και τη δυνατότητα παιδαγωγικής τους χρησιμότητας, η συλλογή τους ήταν αποτέλεσμα της πίστης μας πως η επιστήμη είναι συλλογική επιχείρηση της διανόησης σε παγκόσμια κλίμακα. Χρειαζόμαστε και στον ελλαδικό χώρο να κάνουμε αυτή την πίστη καταστατικό άρθρο, εντασσόμενοι συνειδητά στην ίδια παράδοση. Όσοι και όσες εργάζονται στα επιστημολογικά της πεδία, πρέπει να γνωρίζουν τα άλλα μέλη της ομάδας και τη στοχαστική δουλειά τους. Έτσι θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στη σκυταλοδρομία των ιδεών για την αλήθεια και τον άνθρωπο.

      Biblionet