Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα : ανθρωπολογικές προσεγγίσεις - Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1992

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
410 σελίδες ; 21 εκ.
9600309760
Εικόνα εξωφύλλου