1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Lienhardt, R. G. (R. Godfrey)
 4. Πετρονώτη, Μαρίνα
 5. Τσαούσης, Δημήτριος Γ. (1931-)
 6. Αθήνα: Gutenberg, 1997
 7. 241 σελίδες ; 21 εκ.
 8. Βιβλιοθήκη κοινωνικής επιστήμης και κοινωνικής πολιτικής ; 12.
 9. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος | Politeianet
 10. GN316.L5416 1997
Εικόνα εξωφύλλου
  • ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
   Δ.Γ. ΤΣΑΟΥΣΗ
   Η Κοινωνική Ανθρωπολογία στην Ελλάδα
   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
   ΓΚ. ΛΙΕΝΧΑΡΝΤ
   Πρόλογος του Συγγραφέα
   Ευχαριστίες του συγγραφέα
   1. Η μελέτη του ανθρώπου
   2. Λαοί και περιβάλλοντα
   3. Πολιτική ζωή
   4. Οικονομία και κοινωνικές σχέσεις
   5. Συγγένεια και αγχιστεία
   6. Δοξασίες και γνώσεις
   7. Πως σκέπτονται οι ανθρωπολόγοι
   Επιλογή Βιβλιογραφίας
   Θ. ΠΑΡΑΔΕΛΗ
   Ελληνική και Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία
   Γλωσσάρι όρων
   Ευρετήριο ονομάτων
   Θεματικό ευρετήριο

   Politeianet