1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Διεθνείς οργανισμοί (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)