1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Οικονομική πολιτική (Έννοια)
    3. 1898-1939 (Γεγονός)