Μετάφραση στα ελληνικά της πρώτης γαλλικής έκδοσης του έργου "Les processus de transition : études de cas anthropologiques" / Μαθά - Δεμαθά, Λίνα [Μεταφραστής]