Η θεωρία της μετάβασης στον Μαρξ - Τρίτη ανατύπωση. - Αθήνα: Gutenberg, 2003

 1. Manifestation
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Godelier, Maurice (1934-)
 4. Μαθά - Δεμαθά, Λίνα | Δεμαθάς, Ζαχαρίας | Πολέμη, Πόπη
 5. Μαθά - Δεμαθά, Λίνα | Πολέμη, Πόπη | Δεμαθάς, Ζαχαρίας
 6. Τρίτη ανατύπωση
 7. Maurice Godelier ; μετάφραση, επιμέλεια Λ. Δεμαθά, Π. Πολέμη, Ζ. Δεμαθά
 8. Αθήνα: Gutenberg, 2003
 9. 78 σελίδες ; 18 εκατοστά
 10. Κοινωνιολογική βιβλιοθήκη
 11. Βιβλιογραφία: σελίδες 77-78
  • Πρόλογος της ελληνικής μετάφρασης
   Το πρόβλημα της μετάβασης
   Τρόποι παραγωγής
   Ο οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός
   Ανάλυση των διαδικασιών μετάβασης
   Από την τυπική στην πραγματική υπαγωγή
   Η μετάβαση ως διαδικασία γένεσης μιας νέας οργανικής ολότητας
   Κέντρο και περιφέρεια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής: οι μορφές μετάβασης στις εξαρτημένες χώρες και περιφέρειες
   Η μετάβαση στο σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής
   Σημειώσεις
   Βιβλιογραφία

   Politeianet