1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Πέμπτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "C How to Program"
  4. Deitel, Paul J. (1969-) | Deitel, Harvey M. (1945-)
  5. Μήλιος, Αγαμέμνων
  6. Πέμπτη έκδοση
  7. Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2010
  8. εικόνες ; 24 εκατοστά + 1 cd-rom
  9. 978-960-512-590-5
  10. Περιέχει ευρετήριο. Το CD περιλαμβάνει την έκδοση 2005 Express της Microsoft Visual C++