Οικονομική της εργασίας και εργασιακές σχέσεις - Τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2007

 1. Manifestation
 2. Κατσανέβας, Θόδωρος Κ. (1947-)
 3. Τρίτη έκδοση
 4. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2007
 5. 429 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789603514725
 7. Βιβλιογραφία: σελίδες 377-421
  • μέρος 1

   εισαγωγή στη θεωρία της οικονομικής της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων

   κεφάλαιο 1: η οικονομική της εργασίας

   κεφάλαιο 2: εισαγωγή στη θεωρία των εργασιακών σχέσεων

   κεφάλαιο 3: εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία και πληθωρισμός

   κεφάλαιο 4: οι επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας στην απασχόληση

   κεφάλαιο 5: εργατικός μισθός και απασχόληση

   κεφάλαιο 6: οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι συλλογικές διαπραγματεύσεις

   κεφάλαιο 7: ο θεσμός της συμμετοχής

   κεφάλαιο 8: ειδικά θέματα εργασιακών σχέσεων

   μέρος 2

   θέματα εργασιακών σχέσεων και οικονομικής της εργασίες στην Ελλάδα

   κεφάλαιο 9: εργατικό δυναμικό, απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα

   κεφάλαιο 10: απασχόληση και ανεργία στην Ελλάδα

   κεφάλαιο 11: το ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων

   κεφάλαιο 12: θεσμικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων και συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα

   κεφάλαιο 13: συλλογικές συμβάσεις και συλλογικές διαφορές εργασίας

   κεφάλαιο 14: ο ελληνικός συνδικαλισμός

   Politeianet