Προκοπάκη, Χρύσα

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 1940
  4. Κομοτηνή