Ελληνική οικονομία : οικονομική πολιτική και ανάλυση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2003

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Κορρές, Γεώργιος Μ. | Χιόνης, Διονύσιος Π.
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Γεώργιος Μ. Κορρές, Διονύσιος Π. Χιόνης
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2003
 7. 566 σελίδες : πίνακες., σχεδγράμματα ; 24 εκατοστά
 8. 9603514519
 9. Βιβλιογραφία: σελίδες [507]-536
  • Πρόλογος -- Εισαγωγή -- Κεφάλαιο 1. Διάρθρωση και βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας -- Κεφάλαιο 2. Οικονομική πολιτική - βιομηχανική παραγωγή και μικρομεσαίες επιχειρήσεις -- Κεφάλαιο 3. Οικονομική δραστηριότητα - επενδύσεις και τεχνολογική πολιτική -- Κεφάλαιο 4. Ο τραπεζικός και χρηματιστηριακός τομέας -- Κεφάλαιο 5. Απασχόληση, ανεργία και πληθωρισμός -- Κεφάλαιο 6. Η νομισματική προσέγγιση ακι η τιμή ισορροπίας της δραχμής -- Κεφάλαιο 7. Η προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος -- Κεφάλαιο 8. Το φαινόμενο της υπό συνθήκη μεταβλητότητας. Οι μεταβλητές μικροδομών στην αγορά συναλλάγματος -- Κεφάλαιο 9. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική οικονομία -- Κεφάλαιο 10. Τουριστική και οικονομική ανάπτυξη -- Κεφάλαιο 11. Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας -- Βιβλιογραφία -- Παράρτημα -- Βιογραφικά σημειώματα.

   Politeianet