Στατιστική ανάλυση κοινωνικών δεδομένων με το SPSS 15.0 - Πρώτη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Σοφία, 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Συμεωνάκη, Μαρία
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Μαρία Συμεωνάκη
 6. Θεσσαλονίκη: Σοφία, 2008
 7. 224 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 8. 9789606706073
 9. Προπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΤΕΙ Πάτρας: Μέτρο 2.2, Ενέργεια 2.2.2, Υποέργο: 3 Αυτεπιστασία Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 10. Βιβλιογραφία: σελίδα 224
  • Πρόλογος -- Κεφάλαιο 1. Γνωρίζοντας το SPSS -- Κεφάλαιο 2. Γραφικές παραστάσεις στο SPSS -- Κεφάλαιο 3. Ανάλυση μιας μεταβλητής -- Κεφάλαιο 4. Ανάλυση δύο μεταβλητών -- Κεφάλαιο 5. Απλή γραμμική συσχέτιση και παλινδρόμηση -- Κεφάλαιο 6. Απλή ανάλυση διασποράς (One way ANOVA) -- Κεφάλαιο 7. Ανάλυση παραγόντων (Factor Analysis) -- Βιβλιογραφία

   library.panteion