1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Τουρκία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Σχέσεις (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)