1. Πρόσωπο
  2. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
  3. Νομική Σχολή ΑΠΘ