1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Τέχνη (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)