1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κληρονομικό δίκαιο (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)