Κληρονομικό δίκαιο - Όγδοη έκδοση αναμορφωμένη και πλήρως ενημερωμένη. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Φίλιος, Παύλος Χ.
Φίλιος, Χρίστος Π.
Όγδοη έκδοση αναμορφωμένη και πλήρως ενημερωμένη
xl, 706 σελίδες ; 25 εκατοστά
9789604456369
Περιέχει βιβλιογραφία (σ. [xxxv] - xl ) και ευρετήρια.

Κληρονομική διαδοχή -- Σχολάζουσα κληρονομιά -- Αποσοχή,αποποίηση, αναξιότητα -- Περισσότεροι κληρονόμοι -- Ευθύνη κληρονόμου -- Προστασία κληρονόμου κ.λ.π. και συναλλαγών -- Εκποίηση κληρονομιάς -- Κληρονομικές συμβάσεις -- Δικαιοπραξίες εν ζωή για την περίπτωση θανάτου -- Εξ αδιαθέτου διαδοχή -- Διαδοχή και διαθήκη -- Αναγκαστική διαδοχή (νόμιμη μοίρα) -- Δωρεά αιτία θανάτου -- Ευρετήριο νόμων.

Η νέα, όγδοη έκδοση του έργου, στο οποίο εκτίθενται οι γενικές γραμμές και αντιμετωπίζονται κριτικά τα θεμελιώδη προβλήματα του Κληρονομικού Δικαίου με βάση τη σύγχρονη θεωρία, ελληνική και ξένη, και την πρακτική των δικαστηρίων, είναι αναμορφωμένη, αφού περιέχονται σε έναν τόμο τόσο το Γενικό (κληρονομική διαδοχή, σχολάζουσα κληρονομία, αποδοχή - αποποίηση - αναξιότητα, περισσότεροι κληρονόμοι, ευθύνη κληρονόμου, προστασία κληρονόμου κ.λπ. και συναλλαγών, εκποίηση κληρονομιάς, κληρονομικές συμβάσεις, δικαιοπραξίες εν ζωή για την περίπτωση θανάτου) όσο και το Γενικό Μέρος (εξ αδιαθέτου διαδοχή, διαδοχή από διαθήκη, νόμιμη μοίρα, δωρεά αιτία θανάτου).
Είναι επίσης πλήρως ενημερωμένη, αφού σ’ αυτήν έχει ληφθεί υπ’ όψιν η νεώτερη νομοθεσία, βιβλιογραφία και νομολογία, ώστε να προσφέρει όλες τις λύσεις στον νομικό της πράξης.

Σάκκουλας ΑΕ