1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Ψυχιατρικές κλινικές (Έννοια)
    2. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Εύβοια (Γεωγραφικό Όνομα)