Κοινότητα και ψυχιατρική μεταρρύθμιση : η εμπειρία της Εύβοιας : 1988-2008 - Αθήνα: Τόπος, 2008

 1. Έκδοση
 2. Στυλιανίδης, Στέλιος | Μπαγουρδή. E | Στυλιανούδη, Λίλυ | Pandolfi, Mariella | Πετρονώτη, Μαρίνα | Χονδρός, Παναγιώτης | Δέσπος, Ζήσης | Σκιαδάς, Ελευθέριος Γ. | Αλεξάκης, Ελευθέριος Π. | Γκιωνάκης, Νίκος | Δαμίγος, Δημήτρης | Γκουγκουλής, Νίκος
 3. Στυλιανίδης, Στέλιος | Στυλιανούδη, Λίλυ
 4. Saraceno, Benedetto
 5. Αθήνα: Τόπος, 2008
 6. 477 σελίδες ; 24 εκατοστά
 7. 9789606863011
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
  • Πρόλογος
   - B. Saraceno
   - Μ. - Γ. Λιλή Στυλιανούδη

   Εισαγωγή
   - Στέλιος Στυλιανίδης, "Κοινωνική ψυχιατρική και κουλτούρα"
   - Στέλιος Στυλιανίδης, Ε. Μπαγουρδή, "Κοινωνική ψυχιατρική και κουλτούρα"
   - Στέλιος Στυλιανίδης, "Συνάντηση της κοινωνικής ψυχιατρικής, της ψυχανάλυσης και της κοινωνικής ανθρωπολογίας"
   - Μ. - Γ. Λιλή Στυλιανούδη "Κοινωνική ανθρωπολογία και χώρος της ψυχικής υγείας"

   Κεφάλαιο 1. Στη συνάρθρωση ψυχιατρικής και κοινωνικής ανθρωπολογίας

   - Στέλιος Στυλιανίδης, "Διαπολιτισμική ψυχιατρική"
   - Α. Mariella Pandolfi, "Κοινωνική ανθρωπολογία και ψυχιατρική" (περίληψη και σύνθεση Στέλιος Στυλιανίδης)
   - Μ. - Γ. Λιλή Στυλιανούδη, "Στη συνάρθρωση ψυχιατρικής και κοινωνικής ανθρωπολογίας"
   - α. Μαρίνα Πετρονώτη, "Οι αφηγήσεις ζωής ως τόπος συνάντησης της κοινωνικής ανθρωπολογίας με την ψυχανάλυση"
   - β. Μ. - Γ. Λιλή Στυλιανούδη, "Το γενεαλογικό σχεδιάγραμμα ή γενεόγραμμα"

   Κεφάλαιο 2. Η έννοια της κοινότητας

   - Στέλιος Στυλιανίδης, Παναγιώτης Χονδρός, "Μια εναλλακτική ψυχιατρική θεώρηση της έννοιας της κοινότητας και των δικτύων ψυχικής υγείας"
   - Μ. - Γ. Λιλή Στυλιανούδη "Η έννοια της κοινότητας: χώρος, ταυτότητα, κοινότητα"

   Κεφάλαιο 3. Η συγκρότηση της ταυτότητας του ευβοϊκού χώρου

   - Ζήσης Δέσπος, "Πλευρές της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας της Εύβοιας τον 18ο - 20ό αιώνα: συνοπτικό σχεδίασμα"
   - Ελευθέριος Σκιαδάς, "Η περίπτωση της Ευβαίας: σχηματισμός δήμων και εποικισμός του Νομού Ευβοίας (19ος - 20ός αιώνας)
   - Ελευθέριος Π. Αλεξάκης, "Εθνοτικές ομάδες και συγγένεια: η περίπτωση των Ελλήνων Αρβανιτών"

   Κεφάλαιο 4. Εύβοια... Διαδρομές

   - Στέλιος Στυλιανίδης, Νίκος Γκιωνάκης, Παναγιώτης Χονδρός, "Ανάμεσα στην προσωπική και τη θεσμική ιστορία: η διαδρομή της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Εύβοια"
   - Στέλιος Στυλιανίδης, Δημήτρης Δαμίγος, Νίκος Γκουγκουλής, "Συνάντηση ανάμεσα στην προσωπική και την ιδρυματική ιστορία: η περίπτωση του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εύβοιας για χρόνους ψυχωτικούς"
   - Μ. - Γ. Λιλή Στυλιανούδη, Στέλιος Στυλιανίδης, "Μαρία: "Το σώμα και το βλέμμα της". Η εγχάραξη του κακού και η επανεπένδυση της σωματικής εικόνας"
   - Μ. - Γ. Λιλή Στυλιανούδη, Παναγιώτης Χονδρός, "Οι αναπαραστάσεις του "Κακού" και της Νόσου στην Εύβοια, όπως ανασύρθηκαν μέσα από τον τοπικό Τύπο των ετών 1865-1940"

   Παράρτημα
   Στο όριο μιας... συνάντησης

   Επίμετρο 2001-2006: Τα χρόνια μετά την εμπειρία της Εύβοιας
   - Μ. - Γ. Λιλή Στυλιανούδη, Στέλιος Στυλιανίδης, "Οι αντιστάσεις στην αλλαγή των θεσμών"

   - Στέλιος Στυλιανίδης, "Οι μεταμορφώσεις της ψυχιατρικής: αναζητώντας νέα παραδείγματα για μια νέα πολιτική ψυχικής υγείας"