1. Πρόσωπο
  2. Karagatsis, M.
  3. Ροδόπουλος [Πραγματικό όνομα]
  4. 23 Ιουνίου 1908
  5. 14 Σεπτεμβρίου 1960
  6. Αθήνα
  7. Αθήνα
    1. Ροδόπουλος, Δημήτριος