Ροδόπουλος, Δημήτριος

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 23 Ιουνίου 1908
  4. Αθήνα
  5. 14 Σεπτεμβρίου 1960
  6. Αθήνα