Γκρίτση-Μιλλιέξ, Τατιάνα

  1. Πρόσωπο
  2. Γυναίκα
  3. 20 Οκτωβρίου 1920
  4. Αθήνα
  5. 13 Φεβρουαρίου 2005
  6. Αθήνα