1. Πρόσωπο
  2. 20 Οκτωβρίου 1920
  3. 13 Φεβρουαρίου 2005
  4. Αθήνα
  5. Αθήνα