1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
    1. Καρκαβίτσας, Ανδρέας
    1. Φαρσάρης, Γιάννης
    1. Ηράκλειο: Ανοικτή Βιβλιοθήκη, 2019